Bijeenkomst nieuw ingekomenen

Zondag 31 oktober a.s. na de avonddienst hopen de kerkenraden weer een avond voor nieuw ingekomenen te organiseren.

We verwachten dat deze avond, nu de mogelijkheid voor onderlinge ontmoeting weer bestaat, bijdraagt aan gemeenteopbouw.

We zullen met elkaar in gesprek gaan over de vragen die er mogelijk leven en meer informatie geven over het reilen en zeilen in onze Hervormde Gemeente. In 2020 is deze avond niet georganiseerd omdat we elkaar niet fysiek konden ontmoeten dus ook als u al wat langer meedoet; wees van harte welkom.

Wilt u zich opgeven, dan kan dat bij Jan Noteboom.