Bijeenkomst Ouderenwerk

Herinnering aan de maandelijkse bijeenkomst op D.V. woensdag 23 maart a.s. in de recreatiezaal van zorgcentrum Overslydrecht. Vanaf 14.15 uur staat de thee klaar. Om half drie begint het programma. Ds. H.J. van der Veen hoopt de meditatie te verzorgen. Vervolgens zal Marianne Glashouwer een lezing verzorgen met als titel: “Van Pesach naar Pasen”. Er is een boekentafel aanwezig waar boeken van Marianne Glashouwer en haar echtgenoot te koop zijn.

Allen hartelijk uitgenodigd.