Bouwen aan vrede in Zuid-Sudan

Zondag a.s. zal de diaconiecollecte weer een doelcollecte zijn. De bestemming heeft een sociaal-diaconaal karakter. De collecte zal ten goede komen aan een project van Luisterend Dienen-Kerk in Actie in Zuid Sudan. Zuid Sudan is het jongste land ter wereld sinds het op 9 juli 2011 onafhankelijk werd van Sudan. Het is een fragiele staat die nog veel problemen kent door onder andere interne conflicten en een hoog aantal (inheemse) vluchtelingen. Het is een land in opbouw, waar hard gewerkt moet worden aan onderling vertrouwen, verzoening en vrede. Diverse christelijke organisaties werken op verschillende manieren aan verzoening tussen bevolkingsgroepen en de opbouw van het land. Luisterend Dienen-Kerk in Actie wil graag hierbij de nodige steun verlenen. Daarom doen we een beroep op u om deze collecte mild te gedenken. U kunt uw gave geven tijdens de diensten, maar overmaken op IBAN NL25RABO0359322719, mag ook. Graag onder vermelding van L 015961 Zuid- Sudan. Naast uw gave vragen we ook om uw gebed voor dit project.
Hartelijk dank voor uw gift.
P. de Jager, M. van Wijk