‘Buiten de Kerk geen enkel behoud’

Dit is nogal een forse uitspraak. Toch is dit adagium de hele kerkgeschiedenis meegegaan. Het tekent het belang van de Kerk. Zondagavond 14 juli gaan we in de Grote Kerk verder met de bespreking van de Apostolische geloofsbelijdenis aan de hand van de uitleg van de Heidelbergse Catechismus (zondag 21a). Het gaat om dit onderdeel: ‘Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk’. Wat is het wezen van de Kerk? Is de Kerk (heils)noodzakelijk? Wat betekent kerkelijk lidmaatschap? Deze en andere punten zullen in de dienst aan de orde komen.
Een belangrijk onderwerp. Iedereen is hartelijk welkom. We bidden om een gezegende dienst.