Cantatedienst

Aan de avonddienst van zondag 16 juni in de Grote Kerk werkt het al enkele weken oefenende projectkoor mee. Diverse musici zullen hun steentje bijdragen. Uitgangspunt is de Cantate ‘Licht der wereld’, geschreven door ds. Wim Kok.
De muziek is van de hand van onze eigen Martin Zonnenberg, aan wie ook de algehele leiding is toevertrouwd. Uiteraard is er samenzang en zullen er verbindende teksten gesproken worden. Deze dienst is bijzonder geschikt om mensen die misschien niet zo vaak het evangelie horen, speciaal uit te nodigen. Wees op vaderdag welkom in het huis van de Vader!