Catechesebijeenkomsten wijken 1 en 2

Komende weken zijn er weer catechisaties. Vanwege de coronamaatregelen wordt de catechese niet aan huis gegeven, maar in een van de zalen die onze gemeente ter beschikking heeft.
maandag 26 oktober, 20.15 uur, o.l.v. Corné en Tabitha Vonk
16/17-jarigen in de consistorie van de Grote Kerk;
dinsdag 27 oktober, 19.00 uur, o.l.v. Henk en Elly Visser
14/15-jarigen in het Dienstgebouw;
dinsdag 27 oktober, 20.15 uur, o.l.v. Henri en Carola de Jong
16/17-jarigen in het Dienstgebouw;
woensdag 28 oktober, 20.15 uur, o.l.v. Robert-Jan en Gillian
Gort 15/16-jarigen in het Dienstgebouw;
vrijdag 30 oktober, 19.15 uur, o.l.v. Anton en Heleen Vermeer
12/13-jarigen in de clubruimte boven de BEEP van het CJMV-
gebouw;
vrijdag 30 oktober, 19.45 uur, o.l.v. Harry en Leandra van der Tak
13/14-jarigen in de BEEP van het CJMV-gebouw;
maandag 2 november, 20.15 uur, o.l.v. Timon en Rianne Jongkind
18-plussers in de BEEP van het CJMV-gebouw;
dinsdag 3 november, 19.30 uur, o.l.v. Peter en Simone Korevaar
13/14-jarigen in het Dienstgebouw.
We wensen jongeren en mentoren mooie bijeenkomsten toe.

Collectedoel catechese
Tijdens de catechesebijeenkomsten van onze wijken wordt gecollecteerd voor het zendingsproject ‘Goud van Noord’ in de wijk ‘Het oude Noorden’ in Rotterdam. Hierover stond in het Kerkblad van vorige week het een en ander. Vanuit onze gemeente wordt dit missionaire project ondersteund. Willen de ouders hun kinderen even op dit doel wijzen?