Catecheseteam oudste groep

Ter voorbereiding van de volgende bijeenkomsten huiscatechese oudste groep komt het team bijeen op donderdag 16 februari om 19.30 uur aan de Putterstraat 18. We nemen dan de laatste drie lessen uit het boek door: de laatste bijeenkomsten van deze catechesegroepen zullen gaan over ‘doop en openbare geloofsbelijdenis’ en ‘viering van het Heilig Avondmaal’.