Catechisatie 15 plus wijken 1 en 2

Catechisatie 15 plus
Maandagavond 26 januari verwacht ds. Tanghé  jullie om 18.45 uur in de zaal van het Dienstgebouw. Zijn jullie er allemaal weer?