Catechisatie 15plus wijken 1 en 2

Op maandag 2 maart na de voorjaarsvakantie verwacht ds. Tanghé jullie op de gebruikelijke tijd en plaats in het Dienstgebouw. Uiteraard rekent hij er op, dat jullie er dan allemaal weer zijn. Hij stuurt zoals altijd nog een appbericht om jullie er aan te herinneren.