Catechisatie 15plus wijken 1 en 2

Op maandag 9 maart verwacht ds. Tanghé  jullie om 18.45 uur in het Dienstgebouw. Uiteraard rekent hij er op, dat jullie weer present zijn.