Catechisatie 15plus wijken 1 en 2

Op maandag 23 maart verwacht  ds. Tanghé jullie om 18.45 uur in het Dienstgebouw.
We komen voor de laatste keer bij elkaar en ds. Tanghé hoopt, dat jullie er allemaal zijn.