Catechisatie 17 plus wijken 1 en 2

Alle catechisanten 17 plus van harte welkom in de pastorie op dinsdag 9 december om 18.45 uur.