Catechisatie 17plus wijken 1 en 2

Catechisatie 17plus
Jullie zijn welkom in de pastorie op maandag 2 maart om 20.30 uur. Ds. Tanghé
rekent op jullie!