Catechisatie 17plus wijken 1 en 2

In de pastorie op maandag 9 maart om 20.30 uur zijn jullie weer welkom!