Catechisatie 17plus wijken 1 en 2

Ds. Tanghé hoopt jullie op 23 maart in de pastorie weer te ontmoeten om 20.30 uur.