Censura morum

Op zondag 1 februari zal in het midden van de gemeente het Heilig Avondmaal worden bediend. In verband hiermee wordt op dinsdag 27 januari Censura Morum gehouden van 19.30 tot 20.00 uur in het Dienstgebouw.