Censura Morum

Op dinsdag 2 februari wordt van 19.30 tot 20.00 uur in het Dienstgebouw Censura Morum gehouden. Aansluitend zal om 20.00 uur in de Grote Kerk het bezinningsuur ter voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal worden gehouden. U en jij van harte welkom.