Censura Morum en bezinning

Op zondag 7 juni zal in het midden van de gemeente het Heilig Avondmaal worden bediend. In verband hiermee wordt op dinsdag 2 juni Censura Morum gehouden van 19.30 tot 20.00 uur in het Dienstgebouw.

Om 20.00 uur wordt een uur van bezinning gehouden in de Grote Kerk door Dr. Klaassen. Het thema is ‘Avondmaalvieren in het licht van de Psalmen’. Een goede bezinning toegewenst.