Censura Morum en bezinningsuur

Met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal wordt op dinsdag 15 april Censura Morum gehouden om 20.15 uur in het Dienstgebouw. Hiervoor vindt het bezinningsuur plaats vanaf 19:15. De viering van het Heilig Avondmaal vindt plaats op Goede Vrijdag in de avonddienst in de Grote Kerk.