Censura morum en bezinningsuur

Op zondag 14 september zal de tafel weer staan aangericht. Hij wil ons ontvangen aan zijn tafel en daarom nodigt Hij. Op zondag 7 september zal een dienst van voorbereiding worden gehouden. In verband met de viering van het Heilig Avondmaal wordt op dinsdag 9 september Censura Morum gehouden van 19.30 tot 20.00 uur in het Dienstgebouw bij de Grote Kerk.

Om 20.00 uur wordt een uur van bezinning gehouden in de Grote Kerk. Het thema is ‘Avondmaalvieren in het licht van de Psalmen’. Deze keer zal ds. Van der Veen de avond verzorgen vanuit Psalm 40.