Censura Morum en Bezinningsuur

Op zondag 13 september zal in het midden van de gemeente het Heilig Avondmaal worden bediend. In verband hiermee wordt op dinsdag 8 september Censura Morum gehouden van 19.30 tot 20.00 uur in het Dienstgebouw. Om 20.00 uur wordt een uur van bezinning gehouden in de Grote Kerk. Ik wil met u en jou drie keer nadenken over Psalm 143. Dinsdagavond is de tekst voor de voorbereidingsavond Psalm 143: 2: ‘Ga niet in het gericht met Uw dienaar, want niemand die leeft, is voor Uw aangezicht rechtvaardig.’ Wij zetten het thema van de afgelopen twee jaren voort: Avondmaalvieren in het licht van de Psalmen’. Een goede bezinning en voorbereiding toegewenst.