Censura Morum en Bezinningsuur

Met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal zal er op dinsdag 11 september om 19.30 uur censura morum worden gehouden in het Dienstgebouw. Om 20.00 uur begint het bezinningsuur in de Grote Kerk. Wij denken samen na over een prachtige passage uit het Avondmaalsformulier. Het gaat over de eenheid van de gemeente. Zoals uit vele graankorrels één meel gemalen en uit vele bessen één drank geperst wordt, zo maakt de Heilige Geest alle leden van de gemeente tot één lichaam van Christus. Die geestelijke eenheid wordt zichtbaar rond de Avondmaalstafel.