Classicale Vergadering

Op D.V. donderdag 29 september is de volgende vergadering van de Classis Alblasserdam. De bijeenkomst wordt gehouden in ‘De Parel’ (voorheen Hervormd Centrum), Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam. Aanvang 19.30 uur.

Na het huishoudelijke eerste deel van de vergadering is het onderwerp ‘Beleid en financiën’. Voor de inleiding op en bespreking van dit onderwerp verwelkomen we 2 leden van het RCBB, het Regionaal College voor de behandeling van beheerszaken voor Zuid-Holland. Beleid en Financiën zijn twee zaken die soms lastig met elkaar te verenigen zijn. Maar ze zijn wel van groot belang voor de toekomst van de gemeente. Daarom is het goed dat niet alleen kerkrentmeesters, maar ook kerkenraadsleden in de breedte zich in deze materie verdiepen. De Classis wil het gesprek hierover bevorderen. In de inleiding zullen de volgende zaken aan de orde komen:

  • waar gaat het om in de gemeente
  • voorbeelden uit andere gemeenten
  • vergelijkingscijfers om uw gemeente te kunnen
  • spiegelen aan andere gemeenten
  • leden en ledenbestand
  • predikantsformatie
  • wat moet er gedaan worden
  • verantwoordelijkheden

In deze vergadering zijn naast de afgevaardigden ook de overige kerkenraadsleden en leden van de colleges van kerkrentmeesters hartelijk welkom.