Classicale vergadering

De volgende vergadering van de Classis Alblasserdam wordt gehouden op D.V. donderdag 26 oktober 2017 in De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam. Aanvang 19.30 uur.

In deze vergadering wordt o.a. geconsidereerd over de voorstellen voor Kerk 2025 deel 2.

Spreker voor het bezinnend gedeelte is Mr. Max van der Klooster, synodelid voor de Classis Dordrecht en lid van het moderamen van de synode. Werktitel: Zorg voor elkaar als gemeenten in een veranderende kerk. We willen met hem nadenken over en vooruitzien naar de situatie na de veranderingen in de kerkstructuur waartoe in september is besloten, en hoe we als gemeenten in kleinere verbanden dan de nieuwe classis elkaar kunnen vasthouden en zo nodig wederzijds van dienst zijn.