Collecte binnenlands diaconaat

Collecte binnenlands diaconaat

Op D.V. Zondag 16 november zal een collecte gehouden worden voor het binnenlands diaconaat.
Deze collecte zal worden bestemd voor het werk van ISDV.
Het vakantiebureau van de ISDV organiseert vakantieweken voor mensen met een handicap, ouderen, éénoudergezinnen en voor mensen met een visuele beperking. Voor hen is het vaak niet zo eenvoudig om zelfstandig op pad te gaan. Via de ISDV kunnen ze toch genieten van een heerlijke vakantie in een prachtige omgeving. Alle vakantieweken hebben een protestants christelijk karakter. Elk jaar verwelkomt de ISDV ruim 2500 gasten in het F.D. Roosevelthuis in Doorn, de Blije Werelt in Lunteren en andere accommodaties. Meer dan 1400 vrijwilligers zetten hun beste beentje voor om de gasten een onvergetelijke vakantie te bezorgen.
Graag willen we deze collecte van harte bij u aanbevelen. Als u liever uw gave over maakt kan dat ook Doet u dit dan op IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv.Gem. Sliedrecht o.v.v. Binnenlands diaconaat.

Namens de diaconie,

M. van Wijk