Collecte Binnenlands diaconaat – Steun mensen in de knel

Mensen in de knel, zoals verslaafden, mensen zonder papieren en daklozen, kunnen voor tijdelijke opvang terecht in diaconaal centrum de Pauluskerk in Rotterdam. Daar kunnen zij elkaar ontmoeten, aanschuiven voor een maaltijd, gebruikmaken van het spreekuur van een maatschappelijk werker, arts of predikant of gewoon een kop koffie drinken. Ook mensen die niet in de knel zitten, zijn van harte welkom in de Pauluskerk. Daarnaast organiseert de Pauluskerk regelmatig leeravonden en debatten op het snijvlak van geloof, kerk, cultuur en samenleving. Op die manier biedt zij een breed programma dat mensen in uiteenlopende situaties ondersteunt. Voor € 7 kan één persoon een week lang aanschuiven voor een maaltijd in de Pauluskerk. Uw gift maakt het mogelijk dat er een plek is voor mensen in de knel waar zij onderdak hebben, elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen eten. Doet u ook mee? Geef dan  tijdens de diensten, of maak uw gift over op  NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem Sliedrecht o.v.v. Pauluskerk. Alvast hartelijk dank voor uw gave en gebed.

Namens de diaconie,

Marius van Wijk