Collecte Binnenlands Diaconaat

Op zondag 8 maart 2015 is de diaconiecollecte voor het Binnenlands Diaconaat, bestemd voor inloophuizen in Nederland. In de afgelopen jaren is de armoede in Nederland meer in het vizier gekomen. Veel kerken in de Nederlandse steden bereiken mensen in armoede via inloophuizen. Hier vinden deze mensen een plek waar ze op verhaal kunnen komen bij mensen die hen een liefdevol oor bieden. Ook kan men er terecht voor een maaltijd, kleding en/of hulp bij schulden. Luisterend Dienen steunt diverse inloophuizen die vanuit hervormd-gereformeerde kerken zijn opgericht. Zoals Meet-Inn in Ede, De Brug in Rotterdam-Delfshaven, het Pand in Groningen en IDO in Lelystad. Graag geven we u de gelegenheid dit werk te steunen.
U kunt dit doen door uw gave te geven tijdens de dienst, maar overmaken mag natuurlijk ook. Het rekeningnr is NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht. Graag onder vermelding van Binnenlands Diaconaat.
Namens de diaconie, Marius van Wijk