Collecte Binnenlands diaconaat

Hulp aan vluchtelingen in Nederland

Op zondag 6 maart a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor diaconaal werk in eigen land: hulp aan vluchtelingen. Project 10 27 werkt hiervoor samen met Stichting Gave.

De laatste tijd zijn er in Nederland verschillende nieuwe asielzoekerscentra (azc’s) bijgekomen. Kerken willen de vluchtelingen graag welkom heten en Gods liefde met hen delen. Zij willen contacten opbouwen en tot zegen zijn. Daarvoor zijn kennis van de cultuur, geloofscommunicatie en goede omgangsvormen nodig.

Stichting Gave biedt lokale gemeenten en hulpverleners training en begeleiding en ontwikkelt informatiemateriaal. Verder begeleidt Gave gemeenten via haar servicedesk in Harderwijk.

In 2016 wil Stichting Gave lokale gemeenten helpen bij het opstarten van twaalf nieuwe azc’s. Met de opbrengst van deze collecte financiert Gave:

  • Een startavond: 12 x € 500,-
  • Een toerustingsavond ‘In contact met de vluchteling’: 12 x € 100,-
  • De ontwikkeling van materialen: € 1.300,-
  • Advies en begeleiding door Gave-medewerkers: € 3.000,-

Een predikant van een kerkelijke gemeente in Overijssel is blij met de hulp van Stichting Gave: “Dit helpt mij in de contacten met vluchtelingen. Veel christelijke vluchtelingen zijn voor mij en mijn gemeenteleden een spiegel. Zij hebben hun land verloren, maar houden zich vast aan God”.

Graag willen we deze collecte van harte aanbevelen. Kunt u niet geven tijdens de diensten, dan noemen we graag het IBANnr.van de diaconie: NL25RABO0359322719. Graag o.v.v. Binnenlands diaconaat. Ook in uw gebed van harte aanbevolen!

Namens de diaconie,

Marius van Wijk