Collecte Binnenlands Diaconaat

Op zondag 12 november a.s. collecteren we een Binnenlands diaconaal doel. Project 1027 steunt het project ‘Oog voor elkaar in Rotterdam-West’. Hiervoor werken zij samen met de IZB. De jonge pioniersgemeente Geloven in Spangen (GIS) werkt met veel inzet aan het verbinden van verschillende groepen mensen in de Rotterdamse wijk Spangen. Hier wonen meer dan 80 verschillende culturen op een vierkante kilometer. Zij hebben geen of weinig contact met elkaar.

De mensen die betrokken zijn bij GIS vormen samen een veelkleurige en diverse groep waar rijk en arm elkaar ontmoeten. Ze geloven in de wijk en willen zich met Woord én daad inzetten voor de ander die geliefd is door God. GIS biedt verschillende programma’s aan zoals: wijkontbijt, taalondersteuning, huiswerkbegeleiding, vrouwenmiddagen en (moes)tuinieren. Onderlinge relaties staan centraal. Jaarlijks is voor deze activiteiten € 30.000,- nodig.

Fatimah is een jonge moeder van Marokkaanse komaf. Ze had nauwelijks contacten, sprak de Nederlandse taal slecht en verveelde zich. Dit veranderde toen ze naar het Wijkontbijt ging. Fatimah werkt nu actief mee en zegt trots: “Ik kan en mag helemaal mezelf zijn en geniet van de andere mensen om me heen.” Geef voor dit doel tijdens de diensten, of via IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht. Gaag met vermelding Binnenlands diaconaat.

U begrijpt, uw gift is nodig, maar niet minder uw gebed. Daarom beide van harte aanbevolen.

Namens de diaconie,
Marius van Wijk