Collecte Binnenlands diaconaat

D.V. Zondag 16 maart zal gecollecteerd worden voor het binnenlands diaconaat met als thema: “Omzien naar gevangenen in Nederland”

Via Luisterend Dienen worden een tweetal projecten ondersteund die zich inzetten voor gedetineerden, en ex-gedetineerden. Gevangenenzorg Nederland is ervan overtuigd dat criminaliteit en detentie niet het laatste woord hebben, en gelooft in herstel. Dat is echter niet makkelijk te bereiken. Er moeten voor de gedetineerden lastige vragen beantwoord worden, zoals: “Wat gaat er mis in je leven, wat is daarin je eigen aandeel, welke schade is er ontstaan en bij wie, en hoe zou je hierin kunnen werken aan herstel?” Hiervoor wil de organisatie haar vrijwilligers toerusten om deze gesprekken te kunnen voeren. Er komen aanvullende trainingen en het handboek voor de vrijwilliger moet aangepast worden.
Stichting Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex-gedetineerden, en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Zij kunnen terecht in één van de tien Exodushuizen verspreid in het land of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk.
Daarnaast biedt het Exodus-vrijwilligersnetwerk hulp aan familieleden van (ex-) gedetineerden. Meer dan 1500 vrijwilligers zijn actief in het netwerk. Het programma beoogt een integrale en structurele aanpak, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde.
Graag willen we deze collecte van harte bij u aanbevelen, zodat dit werk door kan blijven gaan.
U kunt uw bijdrage geven tijdens de dienst, maar we geven u ook graag de gelegenheid om uw bijdrage te storten op banknr. NL25RABO0359322719 met vermelding “werelddiaconaat”
Naast uw gave vragen wij ook uw gebed voor dit mooie en belangrijke werk.

Namens de diaconie,

Marius van Wijk