Collecte Confessionele Vereniging

Zondag 27 januari is de eerste collecte in de wijken 1 en 2 bestemd voor het werk van
de Confessionele Vereniging. Namens deze vereniging is dr. Edward van ‘t Slot actief als bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij een bijdrage mag
leveren aan de opleiding en vorming van onze toekomstige predikanten. De Confessionele Vereniging is dankbaar voor zijn theologisch-onderwijskundige arbeid onder de studenten. Ook zijn er theologiestudenten die een financieel beroep doen op de Confessionele Vereniging, teneinde hun studie mede te bekostigen. Daarnaast komt het soms voor dat een kerkelijke gemeente net te weinig financiële armslag heeft om de (parttime) predikantsplaats te bekostigen. Zij kunnen dan een beroep doen op het steunfonds predikantsplaatsen. Naast vreugde en dankbaarheid om genoemde leerstoel en de invulling daarvan door prof. dr. Van ‘t Slot, is er ook de nuchtere realiteit van het benodigde financiële draagvlak. En de student, die node een beroep op de Confessionele Vereniging doet, mag uiteraard niet met lege handen weggestuurd worden. Dit geldt ook voor de gemeente die, om de predikantsplaats in stand te houden, een bijdrage vraagt.
De wijken 1 en 2 hebben daarom besloten om een collecte te houden voor de activiteiten van de Confessionele Vereniging. De kerkenraden bevelen deze collecte van harte bij u aan.