Collecte Evangelisatiecommissie

Vandaag mag er weer gecollecteerd worden voor het evangelisatiewerk. Door middel van dit bericht willen we deze collecte extra onder uw aandacht brengen. Vrijwel al het evangelisatiewerk gebeurt door (veel) vrijwilligers, maar kosten maken wij voor bijvoorbeeld het huren of kopen van materialen. We hebben recent met de Bijbelweek gezien wat er allemaal bij komt kijken en zijn dankbaar dat dat tot op heden, mede dankzij uw giften, mogelijk is. Mocht u niet in de gelegenheid zijn uw bijdrage in de collectezak te doen, dan kunt u uw gift overmaken naar NL85RABO0373729243  t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Sliedrecht inzake Evangelisatiecommissie.