Collecte Heilig Avondmaal Commissie Hulp Roemenië

Wat een voorrecht dat we het Heilig Avondmaal mogen vieren en dat de collecte bestemd is voor het werk van onze  eigen Commissie Hulp Roemenië die via uw bijdragen  de gemeenten Micula, Lapusel en Zerindu Mic steunen. Al  heel wat jaren ervaren onze broeders en zusters daar de verbondenheid met Sliedrecht.  Het zijn kleine plattelands gemeenten in het noordwesten van Roemenië. Vroeger hoorde dit gebied tot Hongarije. Ze spreken hier Hongaars.  Het geld  van de Heilig Avondmaalcollecte  zal worden  gebruikt  om het vervoer van de ingezamelde kleding, schoenen, linnen- en speelgoed  te  betalen ( DV 24 oktober vertrekt er weer een vrachtwagen). Ook is er geld bestemd voor een diaconaal potje in iedere gemeente  waar een beroep op wordt  gedaan ingeval gemeenteleden daar worden geconfronteerd met hoge  ziektekosten.  Naast het helpen  van deze gemeenten  helpt de CHR ook door geld beschikbaar te stellen  aan het verzorgingshuis Agnulli Deï  (lam Gods) in de stad Oradea. Deze zomer waren hier nog 23 jongeren uit onze eigen gemeente  bij hen op bezoek.  Met eigen ogen konden zij zien hoe liefdevol 17 zwakke hulpbehoefende ouderen  hier worden verzorgd.  Wanneer  u hen vraagt of uw gaven dienstbaar zullen worden aangewend zullen zij dit zeker beamen. Wilt u een bijdrage liever overmaken dan kan dit aan Diaconie Hervormde gemeente Sliedrecht  rekeningnr. NL25RABO0359322719 onder vermelding CHR Heilig Avondmaal. Mooi om af te sluiten met  1 Johannes 3:16-18 ‘ Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft , en zijn broeder gebrek ziet leiden, maar zijn hart  voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?  Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de  daad en in waarheid.’  Een goede viering toegewenst.

Namens de diaconie,

Mark Teeuw

Marius van Wijk

Met dank Dick van Mourik namens CHR