Collecte Heilig Avondmaal zondag 29 mei

Op zondag 29 mei wordt tijdens de kerkdiensten het Heilig Avondmaal gevierd.

We herdenken de dood van onze Heiland Jezus Christus. Hij is het immers door wie wij weer tot de Vader mogen gaan. Wat een geweldige genade dat Hij in Christus onze Vader wil zijn, en dat wij door de wedergeboorte Zijn kind mogen zijn. Op deze zondag collecteren we voor kinderen zonder vader of moeder in Malawi. Een op de tien volwassen inwoners van Malawi is besmet met HIV en daarom groeien veel kinderen op met zieke of overleden ouders. Een miljoen kinderen zijn wees, waarvan de helft als gevolg van HIV/aids. Deze wezen krijgen in veel opzichten niet de zorg die ze nodig hebben. De Presbyteriaanse Kerk van Malawi vangt in verschillende sloppenwijken in Blantyre aidswezen en andere kinderen op in speciale opvanghuizen. De jongste kinderen krijgen eten en krijgen voorschools onderwijs. Voor de oudere kinderen zijn er gespreksgroepen en de mogelijkheden om beroepsvaardigheden te oefenen. Zo kunnen meisjes bijvoorbeeld leren naaien. Meerdere meisjes krijgen dit jaar na het behalen van hun ‘diploma’ ook een naaimachine, zodat ze daarmee geld kunnen verdienen. Andere kinderen krijgen een beurs om naar de lagere of middelbare school te gaan. De nieuw aangelegde groentetuinen zorgen ervoor dat er in de centra ook iedere dag een maaltijd is voor de kinderen. De opvanghuizen worden gerund door vrijwilligers vanuit de kerk. Zij doen geweldig werk! Ondanks dat velen van hen het zelf ook niet breed hebben, willen zij zich inzetten voor de weeskinderen en hun familie. Graag wil Project 1027 hun mooie werk ondersteunen door financieel bij te dragen voor maaltijden, onderwijs en het trainen van de vrijwilligers. Helpt u mee? U kunt uw bijdrage geven tijdens de diensten, maar overmaken mag ook. Doet u dat dan op

IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht. Graag onder vermelding van weeskinderen Malawi. Wilt u deze kinderen en het werk van Project 1027  opdragen aan onze Vader in de hemel? Zowel uw gave als uw gebed van harte aanbevolen.

Namens de diaconie,

Mark Teeuw
Marius van Wijk