Collecte Israëlzondag

Zondag 1 oktober is het binnen de PKN Israëlzondag, een zondag waarin speciaal wordt stilgestaan bij de plaats van Israël in Gods plan. Met de diaconale collecte van deze zondag sluiten we aan bij het thema Israël. Deze keer doen we dat door de opbrengst van de collecte, via Project 10 27, te bestemmen voor de organisatie Yad Elie. Deze organisatie zorgt ervoor dat kleuters, kinderen en tieners die dat nodig hebben op school een maaltijd krijgen. Iedere dag krijgen zo’n 600 kinderen op 15 scholen een maaltijd. Op een aantal scholen is Yad Elie begonnen met een schooltuintjesproject, waar kinderen uit achterstandswijken leren zelf groente te verbouwen en klaar te maken. Deze kinderen groeien op tussen de grijze flats, die in de jaren ‘50 in razendsnel tempo uit de grond zijn gestampt voor de nieuwe immigranten. Veel gezinnen hebben te maken met armoede, werkloosheid en geweld. Er is weinig geld en de gezinnen leven op het goedkoopste eten dat de supermarkt hen te bieden heeft. De kinderen uit deze wijken weten nauwelijks waar hun eten vandaan komt; alles om hen heen is immers beton. Laten we op deze speciale zondag de kinderen in Israël gedenken in onze gebeden en in onze gaven. U kunt dat doen middels de rondgang, maar u kunt uw gift natuurlijk ook overmaken, naar IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, onder vermelding van Yad Elie.

Namens de diaconie,

Marius van Wijk,
Mark Teeuw