Collecte ondersteuning gemeenteleden

Op zondag 26 november zal weer een collecte gehouden worden voor ondersteuning van leden uit onze eigen gemeente. Dit is de 2e collecte voor dit jaar. Onlangs is al bekend gemaakt dat deze collecte D.V. volgend jaar nog slechts 1x op het collecte rooster voor zal komen. Dat stemt ons dankbaar, omdat we zien dat de economische omstandigheden nu beter zijn dan enkele jaren geleden. Toch doen we een beroep op u omdat het budget voor het komende jaar gelijk is aan dat van dit jaar. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat u de diaconie ook nu een warm hart zult toedragen.

Daarom deze collecte alvast van harte bij u aanbevolen. Maar diaconale gemeente zijn is meer dan uw gave hiervoor geven. Kijkt u vooral eens om u heen in uw buurt of er soms iemand is die hulp nodig heeft. Dat kan op heel veel manieren: een luisterend oor, een oudere bezoeken, een boodschap voor iemand doen, allerlei hand en spandiensten. Dit kan via commissie Spring In, maar ook op eigen initiatief natuurlijk. Door dit te doen volgt u het voorbeeld van onze Heiland die neerknielde om de discipelen de voeten te wassen. Dit is wat Hij wil dat wij ook doen! Uw gave kunt u geven tijdens de diensten, maar ook via de bank: IBAN NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem Sliedrecht.

Graag onder vermelding van Ondersteuning gemeenteleden.

Ook in uw voorbede aanbevolen!!

Namens de diaconie,

Marius van Wijk