Collecte t.b.v. ondersteuning gemeenteleden

Op D.V. zondag 3 april wordt de inmiddels welbekende collecte voor ondersteuning gemeenteleden gehouden. Deze collecte komt in zijn geheel ten goede aan de ondersteuning die we bieden aan eigen gemeenteleden. Graag willen we deze collecte, maar ook de achterliggende nood onder uw aandacht brengen en houden. Als gemeente van Christus hebben we de opdracht om naar elkaar om te zien.

Door middel van deze collecte kunt u hier gehoor aan geven. Niet alleen door het geven van uw gaven, maar ook in praktische zin. Door eens om u heen te kijken in de gemeente wie hulp zou kunnen gebruiken, door mee te leven als u iemand kent die werkloos is geworden. Door eens voor iemand een boodschap te doen als die persoon dat zelf niet meer kan. Zomaar wat voorbeelden die met vele uit te breiden zijn. Bij deze collecte mag u omzien naar de naaste door het geven van uw gave.

U kunt dat doen tijdens de diensten, maar overmaken mag ook.
Het IBANnr. Is NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem Sliedrecht. Graag onder vermelding van ‘Ondersteuning gemeenteleden’.

Ook in uw voorbede aanbevolen!!

Namens de diaconie,
Marius van Wijk