Collecte voor het Werelddiaconaat

Medische zorg leprapatiënten in Nepal

Op zondag 5 maart a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor medische zorg onder leprapatiënten in Nepal. Nepal hoort bij de armste landen ter wereld. Armoedeziekten zoals lepra komen veel voor. Hulp vanuit de overheid is er nauwelijks. Leprapatiënten hebben bovendien te maken met discriminatie en uitsluiting. In West-Nepal staat een christelijke leprakliniek, waar patiënten worden onderzocht, behandeld of opgenomen én ook worden geholpen hun leven – met de nodige aanpassingen – weer op te pakken. Project 10 27, stelt met uw hulp geld beschikbaar voor:

  • Diagnose, testen, medicatie, behandeling in klinieken
  • Opnamekosten in de kliniek
  • Speciale schoenen, krukken en andere hulpmiddelen
  • (Ex)patiënten die een eigen bedrijfje beginnen of vaktraining volgen

Krishna Rana (25 jaar) was leprapatiënt en is na een maandenlange behandeling genezen. Hij durft nu in zijn dorp over zijn ziekte én genezing te praten: ‘Ik leerde dat lepra geen vloek van God is. Hij houdt juist van Zijn kinderen.’ Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht onder vermelding van NE.2.007 – Medische zorg leprapatiënten. Wilt u ook in uw gebed dit werk gedenken? Hartelijk dank!!

Namens de diaconie,

Marius van Wijk