Collecte Werelddiaconaat

Zondag 18 mei is de diaconiecollecte bestemd voor het Werelddiaconaat, en wel in het bijzonder voor medisch werk. Deze collecte wordt aangewend voor HIV Aids bestrijding in Zimbabwe.

Hiv/aids vormt een groot probleem voor de Zimbabwaanse bevolking. Het Morgenster Mission Hospital in Zimbabwe heeft daarom een gespecialiseerde hiv-kliniek. Vanuit deze kliniek biedt men patiënten onder begeleiding aidsremmers aan, door middel van het zogenaamde ‘integrated ARV roll-out programme’.

Er is grote behoefte om meer mensen in Masvingo-Zuid en de Gutu-districten te helpen met deze therapie en zo hun gezondheid te verbeteren. Men wil daarom het aan locaties uitbreiden, waar mensen terecht kunnen voor behandeling. Ook worden lokale mensen opgeleid om thuiszorg te kunnen bieden. Het programma voorziet in een grote behoefte en is succesvol: het ziekte- en sterftecijfer daalt! Ook u kunt meehelpen in de strijd tegen HIV/Aids door uw gave te geven tijdens de dienst, of door deze over te maken op rekeningnr. NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht, onder vermelding van Werelddiaconaat Zimbabwe. Maar niet alleen uw gave is nodig, hoe zou het werk voortgang kunnen vinden zonder de zegen van God? Daarom vragen we ook om uw gebed. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de diaconie,
Marius van Wijk