Collecte Werelddiaconaat 22 mei

Op zondag 22 mei collecteren we voor het Werelddiaconaat. Deze keer voor een project in Guatamala.

In Guatemala krijgt ieder uur een meisje te maken met seksueel geweld. De meeste daders worden nooit opgespoord of gestraft. Refugio, partnerorganisatie van Kerk in Actie, zet zich in om het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toe te roepen. Dit gebeurt niet alleen door de meisjes te begeleiden, maar ook door bijvoorbeeld de politie en lokale overheden te ondersteunen, zodat zij de meisjes op de juiste wijze manier opvangen en doorverwijzen. Ook kaart de organisatie misstanden aan bij de overheid en dringt ze aan op het straffen van daders. Met de juiste begeleiding kunnen meisjes in Guatemala hun leven weer oppakken na seksueel misbruik.

De organisatie Refugio biedt meisjes psychologische ondersteuning en helpt hen bij het doen van aangifte. Ook werken de meisjes met hulp van Refugio aan het opbouwen van een zelfstandig bestaan, bijvoorbeeld wanneer ze een (beroeps)opleiding willen volgen.

Zo werd ook Luisa geholpen. Op haar 16de werd ze zwanger van haar stiefvader. Ze ging door een zware periode, maar dankzij de therapie bij Refugio heeft ze geleerd om te zeggen wat ze voelt, en dat ze zich niet hoeft te schamen. Ze heeft het niet gemakkelijk met haar dochter, maar ze voelen zich wel samen een gezin. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van Refugio en andere werelddiaconale projecten. Graag bevelen we deze collecte van harte bij u aan. U kunt uwe gave geven bij de rondgangen tijdens de diensten, maar overmaken op IBAN NL25RABO0359322719  mag ook. Graag onder vermelding van Guatamala. Ook in uw voorbede aanbevolen.

Namens de diaconie,

Marius van Wijk