Collecte Werelddiaconaat

Collecte Werelddiaconaat:  Landbouwontwikkeling in Bolivia
D.V. zondag 12 oktober is de diaconiecollecte bestemd voor het Werelddiaconaat. De Boliviaanse hooglanden bieden veel mogelijkheden voor de veehouderij, vooral voor melk, lamawol en lamavlees. De Boliviaanse organisatie Sartawi, opgericht vanuit de Lutherse Kerk, helpt arme boeren om zo goed mogelijk gebruik te maken van de beschikbare grond. Op kleine schaal worden irrigatie- en drinkwatersystemen aangelegd en wordt gezorgd voor bodemconservering. Zo kan meer landbouwgrond in gebruik genomen worden en kan er ook meer verscheidenheid in de geteelde gewassen komen. Om dit mogelijk te maken moeten ook de plaatselijke organisaties en het plaatselijk bestuur versterkt worden. De gelijkwaardige deelname van vrouwen staat hierbij hoog in het vaandel. In totaal worden tachtig dorpen (meer dan 3.600 gezinnen) geholpen uit vier gemeenten in de departementen La Paz, Oruro en Potosí. Het doel is om de landbouwproductie met veertig procent te verhogen. Dat kan bereikt worden door meer verschillende producten te telen en door water en grond efficiënter te gebruiken. In de komende jaren zullen 340 volkstuinen worden aangelegd waar gezinnen groenten voor eigen gebruik kunnen verbouwen. Het streven is om de melkproductie van het vee te verhogen van ongeveer 2,7 liter naar 7,6 liter per dier per dag, zodat de gezinnen meer inkomsten krijgen. De productie van lamawol kan verhoogd worden van 4,5 naar 5,5 kilo per dier per jaar.
Graag willen we u vragen mee te helpen om dit te kunnen realiseren. U kunt daarvoor uw gave geven tijdens de dienst, maar overmaken mag natuurlijk ook. Het IBAN nr. van de diaconie is NL25RABO0359322719. Graag onder vermelding Werelddiaconaat/Bolivia.
Naast uw gave vragen we ook om uw gebed.
Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid.
Namens de diaconie, M. van Wijk