Collecte Werelddiaconaat

Gezondheidsprogramma in arm gebied van Ethiopië

Op zondag 16 oktober a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor het Werelddiaconaat gehouden. De opbrengst van deze diaconale collecte is bestemd voor een gezondheidsprogramma in Ethiopië. Tot tien jaar terug waren er in Benshangul-Gumuz, een van de armste gebieden van Ethiopië, nauwelijks voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg. Onnodig veel kinderen overleden rond de geboorte door ondervoeding of malaria. Ook veel moeders stierven. De laatste jaren is er gelukkig veel verbeterd.  Midden in dit gebied is een kliniek gebouwd. Zwangere vrouwen komen voor controle en de bevalling naar de kliniek. De overlevingskansen zijn hierdoor sterk vergroot. Traditionele vroedvrouwen in de dorpen worden samen met lokale gezondheidswerkers opgeleid om preventieve zorg te kunnen bieden. Er zijn naast de kliniek vijf kleinere gezondheidsposten in het gebied, zodat er voor meer mensen basishulp beschikbaar is. Ondanks de verbeteringen blijft onze financiële steun heel hard nodig. Het gaat om ruim 50.000 euro per jaar. Project 10 27 wil met uw en jouw hulp graag helpen.  Geef gul tijdens de collecte of maak een bedrag over op NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv.Gem Sliedrecht , onder vermelding van: ET.2.001 – Gezondheid Ethiopië. Hartelijk dank! Wilt u dit werk ook in uw gebeden gedenken?

Namens de diaconie,

Marius van Wijk