Collecte Werelddiaconaat D.V. zondag 8 februari

Geef voor arme boeren in Pakistan
Op zondag 8 februari 2015 wordt er gecollecteerd voor arme boeren en landloze loonarbeiders in Pakistan. Voor hen en hun gezin is het niet altijd zeker dat ze iets te eten hebben. Kerk in Acte / Luisterend Dienen steunt de christelijke organisatie NOAD in Pakistan. NOAD traint de boeren om grotere opbrengsten uit hun landbouwactiviteiten te kunnen halen. ‘Ons inkomen is gestegen en we hebben nu bijna iedere dag een goede maaltijd voor ons gezin. Ik werk nu samen met andere boeren en we leren van elkaar hoe we ons land beter kunnen bewerken. We zijn God hiervoor erg dankbaar.’, aldus boer Iqbal uit Pakistan. De boeren in de provincie Punjab kunnen dankzij NOAD samen betere prijzen kunnen bedingen voor hun producten. Ook staan ze samen sterker ten opzichte van de overheid en grootgrondbezitters. Graag geven we u de gelegenheid om dit project te steunen.
U kunt dit doen door uw gave te geven tijdens de rondgang in de diensten, maar overmaken mag ook.
Het IBAN nummer is NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Sliedrecht. Graag even erbij vermelden dat het voor de collecte werelddiaconaat/Pakistan bestemd is.
Ook willen we vragen om uw gebed voor dit project, en voor het werk van Kerk in Actie/Luisterend Dienen in zij geheel.

Namens de diaconie,

M. van Wijk