Collecte Werelddiaconaat voor boeren in Nepal

Op D.V. Zondag 17 mei wordt gecollecteerd voor het werelddiaconaat. Deze collecte wordt bestemd voor boeren in Nepal.
Dit is een collecte die geagendeerd staat op het collecterooster van Luisterend Dienen/Kerk in Actie, en staat dus los van de collecte voor noodhulp na de aardbeving in Nepal. Door deze samenloop komen deze collectes nu vlak na elkaar. Wij hopen dat u begrip hebt voor deze ontstane situatie.
Het Mugu-district is een onherbergzaam berggebied in het noordwesten van Nepal met steile hellingen, weinig regen en een dunne laag vruchtbare aarde. Er zijn geen wegen, er is geen stroom, geen middelbaar onderwijs of een toegankelijk systeem van gezondheidszorg. Het is een van de armste en moeilijkst te bereiken gebieden van het land. De International Nepal Fellowship (INF), partner van Luisterend Dienen, is één van de weinige organisaties die probeert om het gebied te ontwikkelen en de mensen te helpen die dringend behoefte hebben aan hulp. Dit doen ze door de bergbewoners te trainen hoe ze betere oogsten kunnen krijgen. Maar ook door trainingen te geven op het gebied van gezondheid en hygiëne. In dorpen worden zelfhulpgroepen opgericht. Hier leren mensen zelf verantwoordelijkheid te nemen om verbeteringen in hun eigen omgeving aan te brengen.
U kunt uw gave geven tijdens de diensten, maar overmaken mag ook.
Het IBAN nummer is NL25RABO0359322719 t.n.v. Diaconie Herv.Gem. Sliedrecht.
Graag onder vermelding van Werelddiaconaat/Nepal. Graag willen we de collecte van harte bij u aanbevelen. Naast uw gave vragen we ook om uw gebed.

Namens de diaconie,
M. van Wijk