Collecte Werelddiaconaat

De diaconie-collecte van deze zondag is bestemd voor Centro Shalom in Mexico waar verslaafden worden opgevangen en therapie krijgen. Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico: het heeft een negatieve impact op vele gezinnen. Veel kinderen lopen trauma’s op door verwaarlozing en mishandeling door hun ouders die alcoholverslaafd zijn. Meer dan de helft van het aantal verkeersdoden is aan alcohol gerelateerd. Daarnaast komen veel Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs. De kerk zag de nood en heeft daarom Centro Shalom opgericht, het eerste christelijke opvangcentrum voor verslaafden in Zuid-West Mexico. Er wordt ook aan preventie gedaan. In eerste instantie richt het preventiewerk zich op jongeren in de kerken, maar ook middelbare scholen worden benaderd.
Laten we met onze gebeden en onze bijdragen deze naasten de steun geven die zij nodig hebben.

Van harte aanbevolen.
Namens de diaconie, W. de Jager