Combivergadering kerkenraad wijk 3&4

Op donderdag 12 februari komen de beide kerkenraden van de wijken 3 en 4 in vergadering bijeen. Het is goed om samen na te denken over zaken die beide wijken aangaan. Deze keer staat er o.a. op de agenda een voorstel om in de toekomst meer wijkgericht te gaan werken. Wij bevelen het werk van de kerkenraden in uw voorbede en meeleven aan.