Confessionele Vereniging

Confessionele Vereniging

De wijken 1 en 2 in de Hervormde Gemeente Sliedrecht profileren zich als confessionele modaliteit. Met name tijdens een periode van beroepingswerk, zoals zich nu voordoet in wijk 2, komt de vraag naar boven wat dat dan betekent. Om op de vraag “Wat is confessioneel?” een antwoord te krijgen, wordt een bijeenkomst georganiseerd.
Deze zal worden gehouden op dinsdag 4 november in de grote zaal van het CJMV-gebouw aan de Stationsweg. Spreker die avond is Ds. L. den Breejen uit Delft, voormalig voorzitter van de landelijke Confessionele Vereniging. Voor deze bijeenkomst zijn in de eerste plaats de kerkenraadsleden van beide wijkgemeenten uitgenodigd. Maar graag willen we ook andere geïnteresseerden bij dit onderwerp betrekken. U bent van harte welkom! De avond begint om 8 uur en de inloop, met koffie of thee, is vanaf half 8.
Het aantal leden van de plaatselijke afdeling van de CV is behoorlijk gedaald en er wordt een poging gewaagd deze weer nieuw leven in te blazen. Deze week zijn brieven uitgegaan naar leden in Sliedrecht en omgeving. In de brief wordt opgeroepen gezamenlijk een bredere afdeling te vormen, die jaarlijks één of twee avonden belegt over onderwerpen op het kerkelijk erf die van belang zijn om met elkaar te bespreken. In de brief is tevens melding gemaakt van bovengenoemde avond en we hopen op een goede belangstelling.
Een ieder die aanwezig wil zijn wordt gevraagd zich vooraf te melden met het oog op de voorbereiding van de avond.
Contact: Ad de Waard, tel. 0184-499449,
06-23926036, ad@dewaardsl.nl