Dag van discipelschap

Dinsdag 10 juni, woensdag 11 juni en donderdag 12 juni:  vanaf 19.30 uur inloop:
Dag van discipelschap in de Maranatha kerk.
Deze drie avonden zullen hetzelfde programma hebben.
De aanvang is 20.00 uur,  sluiting 22.00 uur. Daarna is er gelegenheid om na te praten, onder het genot van een drankje.
Het is de bedoeling dat u één van deze drie avonden bezoekt waarbij de voorkeur uitgaat naar de avond van de wijk waarin u woont. Op 10 juni Sliedrecht-Oost, op 11 juni Sliedrecht-Centrum en op 12 juni  Sliedrecht-West.

Namens de werkgroep missionair werk,
Mirjam Monster-Wiersma

Graag wil ds. Tanghé u en jou aansporen om één van deze drie avonden te bezoeken. Hij is erg nieuwsgierig naar het programma en de ontmoeting met broeders en zusters gemeentebreed. Dragen we deze avonden op aan Gods genadetroon? Dat het mag bijdragen aan de verdere opbouw van de gemeente en een stimulans mag zijn om discipel van Jezus te willen zijn en hoe daar uitdrukking aan te geven in het dagelijks leven!