Dankdag voor gewas en arbeid

Doordeweeks komen we op woensdagmiddag 7 november samen om 14.30 uur in de Grote Kerk tijdens de Kinderdankdagdienst, waarin  ds. G.J. Mink i hoopt voor te gaan in een dienst speciaal gericht op de kinderen, maar ook volwassenen, al of niet familie van de kinderen, zijn uiteraard hartelijk welkom.
Thema is: ‘Alles geef ik U’, naar aanleiding van Markus 12: 41-44.

’s Avonds is er de Dankdagdienst in de Maranathakerk. Dan staan we stil bij een volgend gedeelte uit het gebedsonderwijs van onze Here Jezus Christus: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’  Deze dienst wordt geleid door ds. J.W. Sparreboom. Laten we de Heer onze dank brengen voor zijn zegeningen op materieel en geestelijk gebied.