Dankdag

Vandaag hopen wij weer de Dankdag voor gewas en arbeid te hebben. Anno Domini 2019 is dat nog steeds een zinvolle traditie. De Heere heeft ons weer veel geschonken in het afgelopen zaai-, oogst- en werkseizoen. En niet te vergeten in het mogen leren, studeren en het zorgen voor ons gezin of voor onszelf. Of dat we zorg van anderen ontvingen.

‘Wat is de zin van het danken?’ zo schrijft ds. J.J. Knap. ‘Door het danken brengen wij Gods zegeningen naar boven terug om er God mee te eren.’